NOVĚ OTEVŘENÝ BĚH SKUPINOVÉ TERAPIE PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

Od ledna 2016 zveme nové zájemce do psychoterapeutické skupiny pro osoby ohrožené domácím násilím, kterou pořádá Intervenční centrum Diecézní charity v Českých Budějovicích (více v letáku).