Náš tým

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.

psycholog s psychoterapeutickým výcvikem, supervizor

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze se specializací v klinické psychologii. A postgraduálně jsem získal doktorát (Ph.D.) z obecné psychologie tamtéž. Absolvoval jsem 4,5letý systematický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (akreditovaný Evropskou asociací pro body-psychoterapii a Ministerstvem zdravotnictví v ČR), výcvik v Maitri dýchání a další kratší výcviky a kurzy (základní kurz Transakční analýzy, sebezkušenostní skupinu v Pesso Boyden System Psychomotor, výcvik v Telefonické krizové intervenci, výcvik v párové psychoterapii, sebezkušenostní výcvik pro práci s rozšířenými stavy vědomí, výcvik v Motivačních rozhovorech). Dále jsem absolvoval výcvik v integrativní supervizi v Českém institutu pro supervizi. Jsem členem ČAP (Česká asociace pro psychoterapii) a ČIS (Českého institutu pro supervizi).

Několik let jsem pracoval s lidmi, kteří prodělali závažnější duševní onemocnění (O.s.Baobab v Praze, Psychiatrická klinika v Německu) a s lidmi se zdravotním znevýhodněním (O.s.Rytmus v Praze, Camphill Community ve Walesu). Pracoval jsem 8 let jako odborný asistent na katedře psychologie a pedagogiky PedF JU, kde jsem vyučoval předměty týkající se psychoterapie, výzkumu a seberozvoje. Byl jsem vedoucím VŠ psychologické poradny JU. Spolupracoval jsem s Intervenčním centrem Diecézní charity ve vedení psychoterapeutické skupiny pro osoby se zkušeností s domácím násilím. Poradenské a psychoterapeutické práci se věnuji od roku 2007. Supervizi nabízím od roku 2019 (od roku 2023 již jako řádný člen ČIS).

V současné době působím v Českých Budějovicích. Poskytuji individuální a párovou psychoterapii a psychologické poradenství v soukromé praxi. Pro pomáhající profesionály nabízím supervizi individuální a týmovou. Podstupuji pravidelnou supervizi své práce a intervizi s kolegy. Nabízím psychologické poradenství a podpůrnou psychoterapii osobám s náročnou psychedelickou zkušeností ve spolupráci s Českou psychedelickou společností. Jsem konzultantem linky Help a terapeutem při sdružení Diabasis, které pomáhá osobám v psychospirituální krizi. Pracuji také jako facilitátor Maitri dýchání (práce s dechem a rozšířenými stavy vědomí).

Mgr. Iva Abramčuková

psycholožka s psychoterapeutickým výcvikem

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PF JU v Č. Budějovicích a PVŠPS v Praze a dramatickou výchovu na DAMU v Praze. Absolvovala jsem základní výcvik v dramaterapii, sebezkušenostní skupinu v Pesso Boyden System Psychomotor, kurzy neverbální komunikace, sebezkušenostní výcvik pro práci s rozšířenými stavy vědomí a pětiletý psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (výcvik je akreditován Ministerstvem zdravotnictví v ČR, je organizovaný Českým institutem Biosyntézy, který je mezinárodně akreditován jako tréninkový institut EAP). Jsem členem Českého institutu biosyntézy.

Několik let jsem pracovala s dětmi na Základní umělecké škole v literárně dramatickém oboru, dále jako koordinátor ve vzdělávací společnosti a také mám dlouholetou zkušenost v práci se seniory jako sociální pracovník. V současné době působím v Českých Budějovicích. Poskytuji individuální psychoterapii a poradenství v soukromé praxi. Pracuji převážně s dětmi, dospívajícími a dospělými. Také se věnuji ženským tématům a seberozvojovým ženským skupinám.

 

Mgr. Marie Ošmerová

fyzioterapeut

Vystudovala jsem obor fyzioterapie na 2. LF a FTVS UK v Praze. V belgickém Leuven, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Katholieke Universiteit, jsem vystudovala ‘European Master Degree in Adapted physical Activity‘. Následoval start postgraduálního vzdělávání v moderních přístupech a konceptech Rehabilitace, Fyzioterapie. Stále studuji a pracuji na profesním a osobním rozvoji.

V praxi působím od roku 2003. Prošla jsem pestrou škálou zkušeností s klienty s problematikou v charakteru interní, ortopedické, traumatologické a sportovní medicíny. Jako fitness instruktor jsem byla průvodcem, konzultantem klientům a výukovým lektorem fitness instruktorů. Od roku 2009 provozuji ambulantní nestátní zdravotnické zařízení fyzioterapie. Pracuji také jako externista na Katedře klinických oborů ZSF JU v Českých Budějovicích, podílím se na praktické výuce budoucích fyzioterapeutů. Jsem členem Unie Fyzioterapeutů ČR.

Mgr. Olga Janošíková

fyzioterapeut

Fyzioterapii jsem studovala na VOŠ v Českých Budějovicích, dalším předmětem mých studií byly ošetřovatelství na LF UK v Plzni a rehabilitace – psychosociální péče na ZSF JU. V roce 2012 jsem vykonala atestační zkoušku v oboru Aplikovaná fyzioterapie. V oboru fyzioterapie působím 18 let. Absolvovala jsem několik odborných kurzů, např.: měkké a mobilizační techniky podle prof. Lewita, rehabilitační postupy podle dle L. Mojžíšové, nyní se připravuji k závěrečné části konceptu podle prof. Koláře. Dlouhodobě se věnuji józe.

Zkušenosti jsem sbírala na lůžkových i v ambulantních zařízeních: Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou, Rehabilitace Na sadech ČB, OLMA ČB. Nyní provozuji nestátní zdravotnické zařízení v Českých Budějovicích v oboru ambulantní fyzioterapie. Podílela jsem se výukou fyzikální terapie na atestační přípravě lékařů, nyní působím jako externí pedagog budoucích fyzioterapeutů na ZSF JU.