Nabídka služeb

Nejčastější potíže, kdy může psycholog a psychoterapeut pomoci

[su_row] [su_column size=“1/2″]
 • úzkost, strach, deprese, stud…
 • nedůvěra v sebe i ve svět kolem…
 • psychosomatické potíže (bolesti žaludku, hlavy, končetin…)
 • životní traumata a jeho následky (šikana, týrání, zneužívání…)
 • partnerské a mezilidské vztahy (komunikace, konflikty, nepochopení…)
[/su_column] [su_column size=“1/2″]
 • životní a vývojové krize (rozchod, úmrtí blízkých, změna zdravotního stavu…)
 • existenciální otázky (ztráta smyslu, radosti…)
 • chronická únava (nedostatek vitality, syndrom vyhoření…)
 • a další psychické a vztahové problémy…
[/su_column] [/su_row]

Nejčastější potíže, kdy může fyzioterapeut pomoci

[su_row] [su_column size=“1/2″]
 • akutní bolesti pohybového aparátu (záda, ústřel páteře)
 • poúrazové a pooperační stavy
 • natažení nebo natržení svalu, šlachy, vazu
 • chronické bolesti pohybového aparátu (záda, šíje, hlava, končetiny, pánev)
 • kořenové syndromy, výhřezy meziobratlových plotének, degenerativní onemocnění (např. artróza)
 • vadné držení těla (svalové dysbalance a asymetrie)
[/su_column] [su_column size=“1/2″]
 • funkční poruchy vzniklé jednostranným přetěžováním pohybového aparátu, poruchy pánevního dna, funkční sterilita
 • nestabilita kloubů páteře a končetin, vrozené a získané poruchy a deformity na těle
 • cévní mozkové příhody, periferní parézy (ochrnutí končetin)
 • vertigo (točení nebo motání hlavy), tinnitus (hučení nebo pískání v uších), migrény a migrenózní stavy
[/su_column] [/su_row]

Nabízené služby – psychologické, psychoterapeutické, supervizní

[su_row] [su_column size=“1/2″]

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.

Zabývám se psychologickým poradenstvím a psychoterapií pro dospělé jedince a páry, psychologickou prací s tělesnými potížemi a napětími a podporou při rozvoji osobnosti. Dále také ve spolupráci s organizací Diabasis nabízím podporu osobám v psychospirituální krizi a po náročných psychedelických zážitcích.

Také nabízím supervizi pro pracovníky v pomáhajících profesích ve formě individuální a týmové.

Konzultační hodiny

pondělí   dle domluvy
úterý   dle domluvy
středa   dle domluvy
čtvrtek   dle domluvy

Skupiny a semináře

V současné době žádná pravidelná skupina zaměřená na práci s tělem v Českých Budějovicích neprobíhá, pouze jednorázové semináře (viz Aktuality).

[/su_column] [su_column size=“1/2″]

Mgr. Iva Abramčuková

Zabývám se psychoterapií a poradenstvím pro dospělé a děti. Poskytuji také krizovou intervenci, psychologickou práci s tělesnými potížemi a napětími a podporu při rozvoji osobnosti. Nabízím rovněž podporu a doprovázení ženám v těhotenství a po porodu.

Konzultační hodiny

pondělí   dle domluvy
úterý   dle domluvy
středa   dle domluvy
čtvrtek   dle domluvy

Skupiny a semináře

V současné době žádná skupina v Českých Budějovicích neprobíhá.

[/su_column] [/su_row]

Nabízené služby – fyzioterapeutické a rehabilitační

[su_row] [su_column size=“1/2″]

Mgr. Marie Ošmerová

Zabývám se fyzioterapií a rehabilitací pro dospělé a děti od 7 let věku. V současné době se setkávám s klienty, které trápí rozličné chronické obtíže v podobě bolestí pohybového aparátu, spojené s jednostranným přetížením, únavou, stresem, pohybovou neaktivitou. Mnohé z nich trpí psychosomatickými obtížemi. Pracuji v terapii s rekreačními i vrcholovými sportovci, těhotnými ženami a s ženami po porodu, s dětmi s vadným držením těla, s klienty po úrazech, operacích, interně, onkologicky a neurologicky nemocnými. Pracuji rovněž v anglickém jazyce (I also work with english speaking clients).

Konzultační hodiny

pondělí  dle domluvy
úterý  dle domluvy
středa  dle domluvy
čtvrtek  dle domluvy

Skupiny a semináře

Cvičební a rehabilitační skupiny jsou dostupné pouze pro klienty fyzioterapeuta (bližší informace u konkrétního pracovníka).

[/su_column] [su_column size=“1/2″]

 Mgr. Olga Janošíková

Zabývám se fyzioterapií a rehabilitací pro dospělé, předškolní a školní děti. Snažím se pomoci klientůmm od bolestí páteře, kloubů a svalů, naučit je lépe zacházet s vlastním tělem, všímat si dopadů přetížení, stresu, pohybové neaktivity na chronické obtíže a bolesti. Mnozí klienti trpí psychosomatickými obtížemi. Pracuji v terapii s těhotnými ženami a s ženami po porodu, s dětmi s vadným držením těla, s klienty po úrazech, operacích, interně, onkologicky a neurologicky nemocnými. Pracuji rovněž v německém jazyce (Ich arbeite auch in deutsch).

 Konzultační hodiny

pondělí  dle domluvy
úterý  dle domluvy
středa  dle domluvy
čtvrtek  dle domluvy

Skupiny a semináře

Cvičební a rehabilitační skupiny jsou dostupné pouze pro klienty fyzioterapeuta (bližší informace u konkrétního pracovníka).

[/su_column] [/su_row]