Způsob práce

Jelikož nejsme součástí zdravotnického systému, nemusíme o vás vést a uchovávat dokumentaci, nedostanete od nás diagnostickou nálepku, nemusíme nikomu hlásit, kolik hodin jsme s vámi pracovali, nemusíte čekat měsíce než na vás přijde řada, nebudeme vás nazývat pacienty, nýbrž vás budeme brát jako rovnocenné partnery.

Záruka profesionality

Záruka profesionality – držíme se etického kodexu (prokliknutí), podstupujeme průběžnou a pravidelnou supervizi své terapeutické práce, odborně se vzděláváme v našem oboru a pracujeme na svém osobním růstu.