PROFESIONÁLNÍ POMOC

Nabízíme profesionální psychologicky poradenskou, psychoterapeutickou a psychosomatickou péči v bezpečném prostředí a s citlivým přístupem při hledání cest z vašeho duševního i tělesného trápení ke spokojenějšímu a tvořivějšímu životu a vztahům. Rozvíjíme také spolupráci mezi psychoterapií a fyzioterapií tak, abyste při psychosomatických problémech mohli získávat kvalitnější a ucelenější péči. Pro profesionály v pomáhajících profesích nabízíme supervizi individuální a týmovou.

SKUPINY A SEMINÁŘE

Vedeme také semináře a skupiny zaměřené na seberozvoj.

POSLEDNÍ AKTUALITA

ZPŮSOB PRÁCE

Jelikož nejsme součástí zdravotnického systému (nejsme zdravotnickými pracovníky, ani zdravotnickým zařízením, neposkytujeme zdravotní služby, neplatí pro fyzioterapeutická pracoviště), nemusíme o vás vést a uchovávat dokumentaci, nedostanete od nás diagnostickou nálepku, nemusíme nikomu hlásit, kolik hodin jsme s vámi pracovali, nemusíte čekat měsíce než na vás přijde řada, nebudeme vás nazývat pacienty, nýbrž vás budeme brát jako rovnocenné partnery.

ZÁRUKA PROFESIONALITY

Záruka profesionality – držíme se etického kodexu, podstupujeme průběžnou a pravidelnou supervizi své terapeutické práce, odborně se vzděláváme v našem oboru a pracujeme na svém osobním růstu.

V CENTRU ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Naše Psychologické a terapeutické centrum se nachází téměř v srdci Českých Budějovic, hned u Senovážného náměstí, pár minut od náměstí Přemysla Otakara II. (Spolupracující fyzioterapeutické pracoviště Fyzioma se nachází na Poliklinice Sever a MOVERE fyzioterapie se nachází poblíž Mercury centra.)