NOVĚ OTEVŘENÝ BĚH SKUPINOVÉ TERAPIE PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM